KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN